Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy cieplarek, suszarko/sterylizatora i autoklawówów w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/203/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 3 zamówienia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 i 3 zamówienia )

   Termin składania ofert: 04.08.2009, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2 oraz 3

   Ogłoszenie z dnia 26.08.2009r. o udzieleniu zamówienia

   Ogłoszenie z dnia 08.09.2009r. o informacjach dodatkowych do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 26.8.2009, 2009/S 163-235849


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03