Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów badawczych w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/221/2009.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 04.07.2009r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.7.2009, 2009/S 123-179398 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 2 zamówienia )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 01.08.2009r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 01.07.2009, 2009/S 123-179398 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 i 3 zamówienia )

   Termin składania ofert: 06.08.2009, godz. 12:35 14.08.2009, godz. 12:35

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2 oraz 3

   Ogłoszenie z dnia 24.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03