Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i przyrządów badawczych, wirówek i mieszadeł, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/222/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 postępowania )

   Termin składania ofert: 17.08.2009, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2, 3, 4 oraz 5

   Ogłoszenie z dnia 29.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03