Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na zwierzętarnię, w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, w budynku WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/241/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Termin składania ofert: 27.07.2009, godz. 9:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 07.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03