Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i przyrządów badawczych w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 14 postępowania )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ w części 6 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 1 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi w części 1 postępowania )

  ( Uwaga: Pytania i odpowiedzi do części 6, 8, i 13 postępowania )

   Termin składania ofert: 31.08.2009, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 14

   Ogłoszenie z dnia 31.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03