Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji rozpraw doktorskich znajdujących się w zbiorach Archiwum UJ (CRZP/UJ/250/2009)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.08.2009r., godz: 12:00

   Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi, wyjaśnienia Zamawiającego - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.08.2009 r. )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03