Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zasilacza awaryjnego UPS z osprzętem dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.08.2009, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia protestu

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia protestu

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03