Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora Kjeldahla z mineralizatorem do oznaczania azotu wraz z przeszkoleniem personelu (CRZP/UJ/374/2009)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.08.2009 r., godz; 12:00

   Uwaga: modyfikacja siwz - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

   Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi, wyjaśnienia Zamawiającego - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03