Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń kopiujących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ w Krakowie (CRZP/UJ/347 i 348/2009)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 14.08.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03