Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów (CRZP/UJ/361/2009)

 • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik Nr A do SIWZ

   Termin składania ofert: 14.09.2009, godz. 11:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.08.2009 rt. )

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ z dnia 25.08.2009 r.

  Informacja o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03