Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 sierpnia 2009r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopów dla Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Gronostajowa 3 Kraków- CRZP/UJ/366/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.08.2009, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03