Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2009r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Orla 171 CRZP/UJ/292/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 18.08.2009, godz. 11:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03