Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.08.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech i/lub czterech części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 2 i 4 zamówienia )

   Termin składania ofert: 14.08.2009r.,godz: 11:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2, 3 oraz 4

   Ogłoszenie z dnia 24.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03