Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.08.2009r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej ręki w zakresie dostawy źródła jonów z linią gazu do mikroskopu OMICRON dla WFAiIS UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/293/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03