Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11-08-2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych UJ (poza Collegium Medicum), Nr sprawy CRZP/UJ/282/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałow biurowych - arkusz Excel

   Termin składania ofert: 21.08.2009, godz.11:00 25.08.2009r., godz. 11:00

  Uwaga:  Do Pobrania: Zapytanie nr 1 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ)

  Uwaga:  Do Pobrania: Zapytanie nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ)  

   Uwaga: Odpowiedż na zapytania nr 1 i 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załacznika A do SIWZ)

   Uwaga: Zapytanie nr 3 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załacznika A do SIWZ) )

   Uwaga: Odpowiedź na zapytanie nr 3 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ) )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Zapytanie nr 4 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ) )

   Uwaga: Odpowiedź na zapytanie nr 4 do treści specyfikacji istotych warunków zamówienia (do pozycji załacznika A do SIWZ) )

   Uwaga: Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące pozycji 11 załącznika A do SIWZ )

   Do Pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03