Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.08.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy serwera wraz z zasilaczem awaryjnym dla potrzeb Samorządu Studentów UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 (CRZP/UJ/363/2009)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.08.2009, godz. 10:00

    Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03