Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.08.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie weryfikacji i certyfikacji dokumentacji projektowej budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii, w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/323/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.08.2009, godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 17.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03