Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych adaptacji pomieszczeń na Pracownię Hodowli Komórek w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, w budynku WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. r sprawy: CRZP/UJ/322/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Uzupełnienie Załącznika A [archiwum ZIP]

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Ogłoszenie z dnia 12.08.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 275024 - 2009 data 11.08.2009 r.

   Termin składania ofert: 07.09.2009, godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03