Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.08.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów badawczych w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/380/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22.09.2009, godz. 09:30

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2 oraz 3

     Ogłoszenie z dnia 23.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03