Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.08.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie weryfikacji i certyfikacji dokumentacji, tj. koncepcji wielobranżowej, materiałów podkładowych, uzgodnień i pozwoleń, projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni typu olimpijskiego wraz z halą sportową do gier zespołowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, dla UJ Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/362/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.08.2009, godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 17.09.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03