Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.08.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo-jezdnego pod nazwą Alei Wawelskiej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie III Kampusu UJ w Krakowie - Pychowicach, na odcinku pomiędzy ul.Gronostajową a ul.Nowosodową, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/402/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  Ogłoszenie z dnia 02.09.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 276558 - 2009 data 12.08.2009 r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 07.09.2009, godz. 12:00 14.09.2009, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 12.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03