Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów systemu tworzenia i charakteryzacji właściwości cienkich warstw organicznych dla (bio)sensorów, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/399/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź w części 7 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do części 3 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 2 postępowania )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w części 3 i 6 postępowania )

   Termin składania ofert: 28.09.2009 r, godz: 14:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 7

   Ogłoszenie z dnia 05.11.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03