Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru proszkowego z zestawem kamer, akcesoriami i wyposażeniem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/400/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  Termin składania ofert: 28.09.2009 r., godz: 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03