Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i fotograficznego oraz oprogramowania komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/350-352/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 26.08.2009 r., godz: 12:00

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień - 27.08.2009 r. )

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź do SIWZ - termin bez zmian, tj. 27.08.2009 r., godz: 12:00 )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania i odrzuceniu ofert

   Uwaga: Zawiadomienie o wpłynięciu protestów - dotyczy części 1 postępowania )

   Do Pobrania: Protest nr 1

   Do Pobrania: Protest nr 2

  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia protestów - dotyczy części 1 postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu cześci 1 postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03