Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu rozbudowanego spektrometru siatkowego wraz z kamerą CCD ze wzmacniaczem obrazu, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/306/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do Pobrania: Specification of Essential Terms & Conditions OF The Contract

   Termin składania ofert: 30.09.2009r., godz. 11:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03