Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.08.2009 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech komputerów i jednego monitora dla Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych UJ nr sprawy CRZP/UJ/411/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.08.2009, godz 11:00

    Zawiadomienie o unieważnieniu


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03