Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21 sierpnia 2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy kolorowej drukarki laserowej dla potrzeb Działu Programów Badawczych, Sekcja ds. Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/345/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 2 września 2009 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03