Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę wyposażenia do sekretariatu studiów stacjonarnych, sali konferencyjnej oraz sal dydaktycznych dla Instytutu Pedagogiki UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie – otwarcie ofert w dniu 24 sierpnia 2009 r. nr sprawy CRZP?UJ/397/2009


  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

     ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03