Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26-08-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania i montazu zabudowy meblowej dwóch szatni w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33. Nr Sprawy: CRZP/413/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik (dokumentacja projektowa)

   Do Pobrania: Załącznik (formularz cenowy)

   Termin składania ofert: 08.09.2009 r., godz. 12:05

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

   Inormacja o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03