Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę podajnika dokumentów, dyktafonów cyfrowych, zestawu komputerowego i zestawu multimedialnego z montażem dla Instytutu Socjologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/316 i 317/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 04.09.2009, godz. 11:00

   Ogłoszenie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części trzeciej

   Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03