Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy trzech komputerów i jednego monitora dla Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/411/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 04.09.2009, godz 11:00

   Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.3


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03