Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.08.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupui dostawy 3 notebooków dla potrzeb Instytutu Archeologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/325/2009 (post. powtórzone)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.09.2009, godz. 10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03