Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.09.2009 o przetargu niegraniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki laserowej , projektorów i ekranów dla Instytutu Filologii Słowiańskie nr sprawy CRZP/UJ/423/2009j

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.09.2009, godz 10:00

     Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03