Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.09.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę podzespołów komputerowych dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ nr sprawy CRZP/UJ/340 i 346/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.09.2009, godz 11:00

     Ogłoszenie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03