Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum), Nr sprawy CRZP/UJ/282/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałow biuriowych

   Termin składania ofert: 16.09.2009r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałów biurowych) )

   Uwaga: Informacja o unieważnieniu postępowania )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03