Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i przyrządów badawczych w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/367-371/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 15.10.2009, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2, 3, 4 oraz 5

   Ogłoszenie z dnia 24.11.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03