Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2009/S 173-249690) z dnia 09.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/410/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specification of Essential Terms & Conditions of the Contract)

   Termin składania ofert: 15.10.2009r., godz. 11:00

   Uwaga: Informacja o zmianie treści formularza oferty )

   Uwaga: Informacja o zmianie treści formularza oferty )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiadomienie o zmianie SIWZ w części III A i B przedmiotu zamówienia )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Uwaga: Ogłoszenie (2009/S 229-328301) z dnia 27.11.2009 r. o udzieleniu zamówienia )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03