Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych polegających na dokonaniu fizycznego podziału mieszkania nr 1 na parterze budynku mieszkalnego należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie przy Al.Mickiewicza 13. Nr sprawy: CRZP/UJ/418/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 24.09.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 312342 - 2009 data 09.09.2009 r. )

   Termin składania ofert: 30.09.2009, godz. 11:00 07.10.2009, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.12.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03