Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.09.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy drukarki laserowej oraz zestawu multimedialnego, składającego się z projektora, uchwytu do projektora oraz ekranu elektrycznego dla potrzeb Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 (CRZP/UJ/425 i 426/2009)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.09.2009, godz. 11:00

    Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03