Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600 – lecia Odnowienia UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3 (CRZP/UJ/375/2009)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.09.2009, godz. 11:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03