Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.09.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu mebli dla Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach. Nr sprawy CRZP/UJ/274, 275/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22 września, godzina 10:00

     Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03