Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.09.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 22.09.2009 r., godz. 10.0023.09.2009 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zmiana SIWZ )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03