Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16-09-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 5 szt monitorów, 5 szt komputerów stacjonarnych oraz 6 szt urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 Nr sprawy:CRZP/279/2009

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 24.09.2009 r., godz. 11:0025.09.2009r., godz. 11:00

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03