Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie demontażu istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru, utylizacji zdemontowanych czujek izotopowych, montażu nowej instalacji sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem prac budowlanych polegających na wykonaniu i uszczelnieniu przebić instalacyjnych w budynku Collegium Paderevianum Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy Al. Mickiewicza 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 08.10.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03