Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu odwróconego z opcją fluorescencji w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/439/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.09.2009, godz. 12:30

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 12.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03