Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/191/A/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.09.2009r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana jej treści )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.10.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03