Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.09.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę liofilizatora dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 25.09.2009 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03