Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę chromatografu gazowego dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 28.09.2009 r., godz. 10.00

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03