Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18-09-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego, kartonu i papieru kredowego dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońśkiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/431/2009

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.09.2009 r., godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03