Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2009r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego poza (Collegium Medicum) - CRZP/UJ/436/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 29.09.2009r, godz.10:00 2.10.2009r, godz.13.00

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Informacja o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03